Politika privatnosti

Informacije dostavljene u skladu s člancima 13-14 GDPR 2016/679 (Opća uredba o zaštiti podataka)

Svrha ovog dokumenta (u daljnjem tekstu „Pravila privatnosti“) je informirati Korisnika o osobnim podacima, koji se podrazumijevaju kao bilo koji podatak koji omogućuje identifikaciju fizičke osobe (u daljnjem tekstu „Osobni podaci“), prikupljenim s web stranice www.gluconol- website.com (u daljnjem tekstu „Prijava“).

Voditelj obrade podataka može izmijeniti ili jednostavno ažurirati, u cijelosti ili djelomično, ove informacije obavještavanjem Korisnika. Promjene i ažuriranja bit će obvezujući čim budu objavljeni u aplikaciji. Korisnik se stoga poziva da pročita Politiku privatnosti svaki put kada pristupa aplikaciji.

U slučaju neprihvaćanja izmjena Pravila privatnosti, Korisnik je dužan prestati koristiti ovu aplikaciju i može zatražiti od Voditelja obrade da ukloni njegove osobne podatke.

1. Osobni podaci prikupljeni aplikacijom

Voditelj obrade podataka prikuplja sljedeće vrste osobnih podataka:

A. Podaci i sadržaj automatski dobiveni tijekom korištenja aplikacije:

Tehnički podaci: računalni sustavi i softverske procedure koje se koriste za upravljanje ovom aplikacijom mogu prikupiti, tijekom svog normalnog rada, neke osobne podatke čiji je prijenos implicitan u korištenju internetskih komunikacijskih protokola. Ovo su informacije koje se ne prikupljaju da bi se povezivale s identificiranim Korisnicima, ali koje bi po svojoj prirodi mogle, kroz obradu i povezivanje s Podacima trećih strana, omogućiti identifikaciju Korisnika. Ova kategorija uključuje IP adrese ili nazive domena koje koriste Korisnici koji se spajaju na Aplikaciju, adrese u URI (Uniform Resource Identifier) ​​notaciji zatraženih resursa, vrijeme zahtjeva, metodu korištenu za podnošenje zahtjeva poslužitelju, veličina dobivene datoteke itd.

B. Osobni podaci prikupljeni putem kolačića ili sličnih tehnologija:

Aplikacija koristi kolačiće, web svjetionike, jedinstvene identifikatore i druge slične tehnologije za prikupljanje osobnih podataka o stranicama, posjećenim poveznicama i drugim radnjama koje se izvode tijekom korištenja naših usluga. Oni se pamte da bi se zatim ponovno poslali prilikom sljedećeg posjeta istog Korisnika. Korisnik može pogledati potpunu Politiku kolačića na sljedećoj adresi: https://www.gluconol-website.com/cookie-policy/

2. Namjena

Prikupljeni osobni podaci mogu se koristiti za izvršenje ugovornih i predugovornih obveza te za zakonske obveze te u sljedeće svrhe:

Arhiviranje, hosting i upravljanje pozadinskom infrastrukturom: za upravljanje tehničkom infrastrukturom za arhiviranje korisničkih podataka. Osobni podaci dostavljaju se SiteGround Spain SL, https://it.siteground.com/terms.htm

Statistika samo s anonimnim podacima: za provođenje statističkih analiza na temelju agregiranih podataka ili podataka koji ne dopuštaju identifikaciju Korisnika. Osobni podaci se dostavljaju Google LLC-u, https://policies.google.com/privacy ;

Praćenje, analiza i praćenje ponašanja Korisnika: za praćenje i analizu ponašanja Korisnika u aplikaciji. Osobni podaci se dostavljaju Google LLC https://policies.google.com/privacy ;

Ciljanje oglašavanja i ponovnog marketinga: za prikazivanje oglasa koji su vam relevantniji na temelju vašeg ponašanja i preferencija pregledavanja. Osobni podaci se dostavljaju Google LLC https://policies.google.com/privacy ;

3. Metode obrade

Obrada Osobnih podataka provodi se korištenjem IT i/ili telematičkih alata, s organizacijskim metodama i logikom koja je strogo povezana s naznačenim svrhama. U nekim slučajevima subjekti uključeni u organizaciju Voditelja obrade također mogu imati pristup Osobnim podacima (kao što su, na primjer, upravljanje osobljem, zaposlenici prodajnog područja, administratori sustava itd.) ili vanjski subjekti (kao što su IT tvrtke, dobavljači usluga, poštanskih prijevoznika, pružatelja usluga hostinga itd.). Kada je potrebno, te subjekte može imenovati Izvršiteljima obrade podataka od strane Voditelja obrade podataka, kao i pristup osobnim podacima Korisnika kad god je to potrebno i bit će ugovorno obvezni čuvati povjerljivost osobnih podataka.

4. Pravna osnova liječenja

Obrada Osobnih podataka koja se odnosi na Korisnika temelji se na sljedećim pravnim osnovama:

 • privolu koju je Korisnik dao za jednu ili više specifičnih svrha;
 • obrada je nužna za izvršenje ugovora s Korisnikom i/ili za izvršenje predugovornih mjera
 • obrada je nužna za ispunjavanje zakonske obveze kojoj podliježe Voditelj obrade podataka
 • tretman je nužan za izvršenje zadaće od javnog interesa ili za izvršavanje javnih ovlasti dodijeljenih Voditelju obrade podataka
 • obrada je nužna za ostvarivanje legitimnog interesa Voditelja obrade podataka ili trećih strana
 • obrada je nužna za ostvarivanje vitalnog interesa Voditelja obrade podataka ili trećih strana.

5. Mjesto

Osobni podaci obrađuju se u poslovnim uredima Voditelja obrade i na bilo kojem drugom mjestu gdje se nalaze strane uključene u obradu.

6. Sigurnosne mjere

Obrada se provodi prema metodama i alatima koji su prikladni za jamčenje sigurnosti i povjerljivosti osobnih podataka, budući da je voditelj obrade usvojio odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere koje jamče i omogućuju dokazivanje da se obrada provodi u skladu s referentno zakonodavstvo.

7. Razdoblje čuvanja podataka

Osobni podaci će se čuvati onoliko vremena koliko je potrebno za ispunjenje svrhe za koju su prikupljeni. Konkretno, Osobni podaci će se čuvati tijekom cijelog trajanja ugovornog odnosa, za izvršavanje obveza koje su inherentne i posljedične iz istog, radi usklađenosti s primjenjivim zakonskim i regulatornim obvezama, kao i za vlastite ili obrambene svrhe treće strane . Ako se obrada Osobnih podataka temelji na privoli Korisnika, Voditelj obrade može čuvati Osobne podatke do opoziva privole. Osobni podaci mogu se čuvati dulje ako je potrebno za ispunjenje zakonske obveze ili po nalogu nadležnog tijela. Svi Osobni podaci bit će izbrisani ili čuvani u obliku koji ne dopušta identifikaciju Korisnika unutar 30 dana nakon isteka razdoblja čuvanja. Po isteku ovog roka,

8. Automatizirano donošenje odluka

Svi prikupljeni osobni podaci neće biti podložni nikakvom automatiziranom procesu donošenja odluka, uključujući profiliranje, koji mogu proizvesti pravne učinke za osobu ili koji mogu značajno utjecati na nju.

9. Vaša prava

Korisnici mogu ostvariti određena prava u odnosu na osobne podatke koje obrađuje Vlasnik. Konkretno, Korisnik ima pravo:

 • povući privolu u bilo kojem trenutku;
 • prigovoriti obradi Vaših osobnih podataka;
 • pristupiti vašim osobnim podacima;
 • provjeriti i zatražiti ispravak;
 • dobiti ograničenje liječenja;
 • ishoditi poništenje svojih osobnih podataka;
 • primiti svoje osobne podatke ili ih prenijeti drugom nositelju;
 • podnijeti pritužbu Nadzornom tijelu za zaštitu osobnih podataka i/ili pokrenuti pravni postupak.

Za ostvarivanje svojih prava, Korisnici mogu uputiti zahtjev na kontakt podatke Vlasnika navedene u ovom dokumentu. Zahtjevi se podnose besplatno i obrađuju ih Voditelj obrade u najkraćem mogućem roku, u svakom slučaju u roku od 30 dana.